Carmen cruz shemale chauffør søges nordjylland

Klubben havde ellers en aftale med en både kvalificeret og engageret person, som i november også underskrev en ansættelseskontrakt. I stedet ansættes Birger Drost som daglig leder af greenkeeper-afdelingen. Medlem af De Lokale Ugeaviser. Korrekturannoncer Tektsideannoncer Rubrikannoncer Markedspladsen Onsdag kl. Bladet påtager sig intet ansvar som følge af fejl i tekst og annoncer. Fynske Mediers Trykkeri Direktion: Poul Erik Andersen, adm.

Udebliver avisen, så ring til Tryksagsomdelingen, tlf. Skal der skæres meget ned i antallet af busafgange - eller skal der skæres ekstra meget ned? Skal nogle skole-elever til at betale for at tage bussen? Og skal der fremover betales i lokalbusserne?

Det tekniske udvalg havde sagen på dagsordenen ved gårsdagens møde efter redaktionens deadline , og i dag gælder det uddannelses-, social- og kulturudvalget. Et af de spørgsmål, som politikerne i udvalget skal tage stilling til er skolebuskørslen. Et af forslagene går ud på, at det gratis buskort til alle elever bortfalder. I dag kan alle elever helt gratis tage bussen mellem hjem og skole mellem kl.

Forslaget går ud på, at kun elever, der efter folkeskoleloven er berettiget, skal have gratis buskørsel. Det vil sige, at elever i Forslaget vil også medføre, at der altid skal betales for friskole-elever. Beslutningerne vil være gældende fra august, når de nye køreplaner træder i kraft. På gårsdagens møde i udvalget for trafik, teknik og miljø skulle politikerne tage stilling til både køreplans-forslag og indsigelser.

Umiddelbart har kommu- nens direktion kun indhentet priser på to ekstra dobbeltture mellem Rudkøbing og Bagenkop om formiddagen. De vil koste kommunen godt Flere ekstra busser vil koste tilsvarende mere.

Når denne ekstraudgift på godt I budgettet for i år er der afsat 2,5 mio. Sagen vil senere blive behandlet i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Og det gør de. Fynbus har valgt at invitere borgerne til at give deres mening til kende om de busplaner, som skal træde i kraft til sommer. I sidste uge var der ikke mindre end 29 indlæg om rute Alle argumenterer kraftigt for, at rute skal fortsætte med at køre - på hele strækningen.

Og forholdsvis mange ønsker at den skal fortsætte til Nakskov og Nykøbing Falster. Køreplan-forslaget for rute får næsten lige så mange kommentarer med på vejen. En af bemærkningerne angår friskolen i Magleby. Hvis der ikke indsættes flere busser eller startes tidligere, vil man tidligst kunne være fremme ved friskolen kl.

Flere vil gerne have indsat natbusser, og flere peger på at de forskellige ruters køreplaner ikke passer sammen. Onsdag, torsdag og fredag kl. Tilbudene gælder så længe lager haves. På grund af stempler, mærker og forskellig karakter bliver ingen tasker helt ens. Tanja Schrøder Din lokale låsesmed www. Det hele begyndte med, at Tanja Schrøder - der til daglig arbejder i Tranehuset i Tullebølle - fandt på at tage gamle gummislanger fra traktorer og lignende, vaske dem og sy dem til tasker.

Mange ville gerne købe taskerne og mange ville gerne selv lære at lave dem. Men stadig var det på hobby-basis for Tanja Schrøder. I dag sidder Tanja Schrøder med 9 faste forhandlere, deltagelse i modemessen i København og en efterspørgsel der bare vokser og vokser.

Væksthuset har hjulpet med med finansiering, kontakter, mentor og mulige forhandlere. Og ikke mindst de Pengene gjorde det muligt for mig at holde ferie og orlov i to måneder, og jeg regner med at gå ned i tid foråret eller til sommer i mit pædagog-job for at kunne følge med, forklarer Tanja Schrøder, der i øjeblikket producerer på livet løs. For at kunne effektivisere produktionen har Tanja Schrøder anskaffet sig en original gammel Singer sadelmager-maskine, som de fleste tasker bliver syet på.

Den giver mulighed for mere avanceret syning. Og her i februar får Tanja Schrøder fra en skomager i Århus en særlig stansemaskine, beregnet til at lave fodtøj, der med et tryk på 3,5 ton kan stanse Råmaterialet: Tanja Schrøder med nogle af de traktor-gummislanger, som hun syr til tasker og lignende.

Aksel Hundslev mange stykker ud på een gang. Fra en ven har jeg fået nogle brugte brandslanger fra København. Dette materiale er meget anvendeligt og på vrangen er der indsmeltet det fineste gummi. En kulørtvask og de er klar til at blive syet, fortæller Tanja Schrøder, der ironisk kalder sig selv Gummitanten. Ligesom at få et spædbarn - Det er ligesom at få sit første spædbarn at starte virksomhed op alene.

Men jeg synes også at det har væ- ret det værd. At de bunker af beskidte slanger, der egentlig er affald, bliver til attraktive tasker, tilføjer Tanja Schrøder. Desuden har TS Rubber Bags en hjemmeside på: Hvis du ikke er tilfreds med din nye e protese inden 3 mdr. Hvis du kan få protesen billigere et andet sted, laver jeg den til samme pris.

Taskerne syr Tanja Schrøder nu på en gammel Singer symaskine, der er beregnet til saddelmager-arbejde. Træerne fældes for at gøre plads til en helt ny cykelsti ned til Hine Møllevej og den nye Ørstedskole. De lokales vrede skyldes blandt andet, at der i ganske kort afstand fra den planlagte nye cykelsti i forvejen findes en sti. Er det virkelig nødvendigt at bruge en hel masse penge på en ny sti, spørges der blandt andet? Den nye cykelsti anlægges parallelt med den nuværende Hinesti og forlænges over parkeringsarealet for enden af omgangen.

Herfra føres en cykel- og gangsti op over det grønne område og ned til Hine Møllevej, hvor den bliver tilsluttet en sti til Ørstedskolen. For at sikre skolevejen lukkes Hine Møllevej ved denne overkørsel.

Men transport og fysiske afstande kan alligevel gøre det svært for misbrugere på Langeland at deltage i behandling. Afdelingen kom op at stå gennem et samarbejde mellem Socialafdelingen i Langeland Kommune og Svendborg Kommunes Behandlingscenter. Aftalen med Langeland Kommune er indgået for et år.

Tilbuddet omfatter forsamtaler til behandling, udredningssamtaler og behandlingssamtaler. Målgruppen er unge misbrugere mellem 14 og 25 år og voksne al- koholmisbrugere.

Der er mulighed for rådgivning til pårørende. Proceduren er, at misbrugere bliver henvist af sin sagsbehandler. Klienten slipper så for at skulle rejse til Svendborg fra Langeland, fortæller centerleder Ib Hansen, Svendborg Kommune. Så misbrugere kan modtage hjælp på Forebyggelsescentret, Fredensvej 1 i Rudkøbing. Her vil der hver tirsdag fra 9. Kontakten til afdelingen i Rudkøbing bliver varetaget af Behandlingscenteret i Svendborg.

Det vil også være her, at den lægelige, psykologiske og sygeplejefaglige indsats fortsat finder sted. Der bliver ryddet i den lille skov ved Hine Møllevej til den nye cykelsti til Ørstedskolen. Kristina Holt Frit valg Pr. At skabe tilfredse kunder har altid været et overordnet mål for Svendborg Sparekasse — det har vi faktisk så meget succes med, at vi styrker vores hold med endnu 2 nye og meget dygtige medarbejdere.

Så ville politikerne i økonomiudvalget have undersøgt, om der dog ikke kunne blive plads i en kommunalt ejet bygning. Og i sidste uge besluttede kommunalbestyrelsen, at hjemmeplejen skal flytte ind i huset.

Samtidig har kommunen accepteret, at lejemålet er uopsigeligt i 10 år. Det vil koste omkring 1 mio. Østergade 41, Rudkøbing, tlf. Langeland Rådhus har lukket torsdag den Læs mere om stillingerne på www. Du kan også kontakte elevansvarlig Annette Dehlholm, tlf. Send ansøgning via link: Afgørelse og klagemulighed Landzonetilladelse Langeland Kommune meddeler hermed i medfør af § 35 stk. Nærmere oplysninger om tilladelsernes omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Langeland Kommune tlf.

Klagemuligheder Afgørelser efter planlovens § 35 kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagen skal inden 4 uger indsendes til Langeland Kommune, Fredensvej 1, Rudkøbing, der videresender den til Naturklagenævnet. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klagegebyr Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Via Senior Erhverv Svendborg kom Torsten Glasius i kontakt med det langelandske firma, hvor han nu har arbejdet i fire år. Han er een af de seniorer, der via netværket har fået et nyt fuldtidsjob, nemlig hos Hyben Vital i Tullebølle. Netværket har eksisteret i 10 år, og alene i lykkedes det netværket at skaffe medlemmer job i 46 tilfælde. Da fik han fuldtidsjob via netværket: Det er en succes, at vi har netværket og det, det kan.

Jeg er så glad for at kende netværket, og selv om jeg har haft fast arbejde i fire år, så kommer jeg der stadigvæk, så jeg kan kun opfordre til, at man bakker op om netværket. Senior Erhverv Svendborg er et frivilligt, aktivt netværk, hvis medlemmer alle er seniorer, som er fyldt 50 år. Netværket er ikke kun for jobsøgende seniorer, men også for arbejdsgivere.

Og netop arbejdsgivere kan ifølge Torsten Glasius med stort udbytte trække på netværkets cv-database og de mange forskellige kompetencer, som de aktive seniorer rummer. Små og mindre virksomheder har ofte ikke tid til at læse en stor bunke ansøgninger igennem, hvis de har brug for en ny medarbejder. Trækker de på netværket på Rytter- vej, så kan virksomhederne spare en masse resurser og få hjælp til at finde den rette medarbejder, mener Torsten Glasius.

Fire års erfaring Han bryder sig ikke så meget om det, men han er altså en succeshistorie. I dag er Torsten 54 år, men for fire år siden, da han rundede de 50 år, mødte han første gang op på Ryttervej 6, fordi han havde hørt om Senior Erhverv Svendborg. Torsten Glasius har været selvstændig erhvervsdrivende i en årrække bl.

Netværket har flere forskellige arbejdsgrupper, hvis ledige seniorer mødes en gang om ugen. Torsten valgte virksomhedsgruppen, som mødes hver torsdag formiddag.

En af virksomhedsgruppens opgaver er at besøge virksomheder, gøre dem opmærksomme på netværkets muligheder og derigennem være med til at knytte nye kontakter og skaffe medlemmerne nye job: Den kontakt førte til, at Torsten Glasius fik fast arbejde. Han er i dag koordinator i virksomheden, som eksporterer kosttilskud til mennesker og dyr til 30 lande: Det et udviklende, og jeg kan kun anbefale andre at bruge netværket, understreger Torsten Glasius.

Trods sit fuldtidsarbejde får han i øvrigt tid til at være projektleder på Det Fynske Julemarked på Bramstrup Gods i sin fritid. Det fandt sted for første gang i november sidste år. Kom ud af busken Torsten Glasius vil med sin historie kraftigt opfordre ikke bare jobsøgende men også virksomheder, til at kigge forbi på Ryttervej 6. Kom ud af busken. Netværket kan være med til at styrke ens egne faglige kompetencer, og man kan f. Man får også styrket sit eget netværk.

Jeg har besøgt nogle af landets andre senior-netværker, og i Svendborg har man meget fine faciliteter. Dejlige kontor- og mødelokaler samt it-muligheder, og det synes jeg er så lækkert, og det skal man benytte sig af. Netværket er et godt supplement til jobcentrene og fagforeningerne, og man bliver godt modtaget i netværket, så man skal bare se at komme af sted. Senior Erhverv Svendborg har en hjemmeside, www. Netværkets telefonnummer er 63 21 03 51, og der er telefontid fra mandage til torsdage fra kl.

Sådan er det i virkeligheden, og sådan er det for en samler af kaninfigurer. På Langelands Museum udstilles der i uge 7 og uge 8 - skolernes vinterferie - en glad privat samlers kaninfigurer. Der er udstillet sådan cirka kaniner, og så vil tiden vise, om det lykkes at hive sweateren med strikkede kaniner af ham - for samleren er en midaldrende mand. Der er tøj - og glasdyr, brudeskjorte med broderede kaniner, tehætte formet som et kaninpar, tallerkener og krus, sparebøsser, et lille kaninskab, sølvrangle, kaniner af halv- Langelandsfortet sneet ude ædelstene, klippede julehjerter med kaniner, kaninknager, hoppekaniner - og selvfølgelig er der også Duracel-kaniner, både den originale og andre og senere Duracel-kaniner.

Men det hele er ikke kun sjov, for der er - naturligvis også tekster om kaniner i kulturhistorien, skrevet af samleren: Endelig er der et tegnebord, hvor børn kan tegne og farvelægge kaninfigurer. Udstillingen vises Langelands Museum, Østergade 25, Rudkøbing, mandag til og med fredag Lukket lørdag og søndag. Men om der skulle politikere med eller ej, kunne politikerne i kommunalbestyrelsen ikke blive enige om ved sidste uges møde.

Debatten endte med en afstemning. Et flertal på 8 stemte nej til at sende politikere med. Det var Socialdemokraterne, Venstre, den konservative og Dansk Folkeparti. Mens de øvrige mente ja. Der er kommet så meget sne på Sydlangeland, så det simpelthen ikke er muligt at komme ned i alle de underjordiske bunkers på fortet.

Det er ærgerligt, for vi havde glædet os til at holde åbent i skolernes vinterferie i uge 7 og 8, fortæller Helle Ravn, museumsinspektør på Langelands Museum. Den gik ikke, for vandet var ved at fryse til is. Så er der heldigvis ubåden Springeren.

Nej, det gik heller ikke, for der er så meget sne rundt om den. Heldigvis er der en konstant temperatur på cirka 10 grader året rundt i de underjordiske anlæg, så den var helt fin.

Heller ikke - for nedgangene blev fyldt med sne, så man hverken kunne komme op eller ned ad trapperne. Kom og stå på ski i det smukke landskab. Med det sidste snevejr er også parkeringspladsen blevet ufremkommelig, forklarer Snefygning har gjort bunkerne på Koldkrigsmuseum Langelandsfort svært tilgængelige. Langelands Museum Helle Ravn. Derfor har museet valgt at aflyse at holde åbent i vinterferien. Ønsker du i stedet to nye briller, sætter vi glassene i nr. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter eller fast lavpris Basic Eye.

Torvet 11 Rudkøbing Telefon 62 51 12 37 Møllergade 14 Svendborg Telefon 62 21 21 42 sneen er borte, når vi åbner for sæsonen den Langelands PULS Vi kender hver en krog og følger udviklingen dag for dag, uge for uge, måned for måned og år for år. Akutbilen er kørt ind på Falckstationen og holder på sin plads. Dækkene er endnu våde. For knap en halv time siden var der bud efter bilen. Det er Dennis Kræmmer Hansen, der har vagten i dag, klar til at rykke ud. Og brug for bilen, det er der.

Ni dage efter at akutbilen i Rudkøbing er blevet bemandet med en paramediciner, blev det fejret med en officiel indvielse på stationen. Regionsrådsformand Carl Holst V kom for at indvie bilen, og fortalte kort om den sygehusstruktur, som det syddanske regionsråd står bag.

Det er en model, der betyder, at specialer og kompetencer bliver samlet på sygehusene, og at der fremover bliver fem akutsygehuse i Region Syddanmark. At der bliver længere i mellem de store sygehuse, skal dog ikke gå ud over regionens borgere: De skal vide, at der er hjælp, hvor de står, går og falder om. Derfor er Region Syddanmark i gang med at opruste den såkaldte præhospitale indsats, der betyder, at man sætter flere ambulancer, akutbiler og lægebiler ud på vejene.

Sygehusene flytter så at sige ud til borgerne, så hjælpen er der, hvor uheldet sker. Det er glædeligt for både borgerne og kommunen. Vi skal stadig arbejde med respons-tiderne, men vi er et stort skridt på vejen, sagde borg- mester i Langeland Kommune, Bjarne Nielsen V.

Han pointerede dog, at regionens borgere kan have oplevelsen af, at der er langt mellem de store sygehuse og at den præhospitale opgradering derfor er vigtig. Flere kompetencer Dennis Kræmmer Hansen, der har dagens vagt på stationen, har arbejdet som Falck-redder i 10 år. Han har valgt at tage en treårig efteruddannelse som paramediciner, hvilket betyder, at han fremover er en af de ti paramedicinere, der fremover skal betjene akutbilen i Rudkøbing og Fåborg.

Jeg har fået flere kompetencer, og det er med til at give folk en større tryghed og det giver også mig en større tilfredsstillelse i måden, jeg udfører mit arbejde på, siger Dennis Kræmmer Hansen og fortæller, at han som paramediciner har fået flere medicinske beføjelser. Det betyder, at han bl. Hjertestarterforeningen hjælp til selvhjælp Langeland har nu en døgndækkende akutbil bemandet med en paramediciner, men der er også hjælp at hente andre steder, hvis uheldet skulle være ude.

Der findes nemlig en frivillig gruppe af borgere på øen, der er gået sammen om Det er kedeligt at betale for meget for fyringsolie at danne en såkaldt hjertestarterforening. Det betyder, at der flere forskellige steder på øen hænger hjertestartere, der kan yde hjælp ved hjertestop, og at omkring af øens beboere kan give førstehjælp, hvis uheldet skulle være ude.

Han glæder sig naturligvis over samarbejdet med Region Syddanmark og over den præhospitale oprustning, der finder sted i regionen. Men han pointerede også vigtigheden af, at man som borger selv gør en indsats for at hjælpe, hvis man en dag skulle være tæt på en ulykke. Så er det vigtigt, at der står én på stedet, der ved, hvordan man hurtigt skal reagere, pointerede regionsdirektøren. Fakta I september måned sidste år begyndte den såkaldte præhospitale oprustning ved indvielsen af syv ambulanceberedskaber, lægebiler og akutbiler forskellige steder i regionen.

Flere lægebiler, akutbiler og ambulancer skal sikre bedre behandling på skadesstedet overalt i Region Syddanmark. De første minutter efter en ulykke kan nemlig være afgørende for, hvordan man klarer sig. Oprustningen sker blandt andet som følge af, at specialerne og kompetencerne samles på sygehusene i Region Syddanmark.

Det betyder, at afstandene mellem akutsygehusene bliver længere. Derfor er det vigtigt, at den livgivende hjælp starter så hurtigt som muligt, allerede på skadesstedet. Mandag - onsdag - torsdag kl. Er du allerede kunde hos os, får du op til kr. Jeg ved hvilke oplysninger, der er vigtige for din forening. Så ring til mig idag, hvis din forening også vil findes. Lone Jørgensen Salgssekretær Tlf. Efter en lang og nervøs ventetid kom resultatet….

Dirigenten i Basic Bigband, Claus Bjerregård, har igennem de sidste 3 år stået i spidsen for orkesteret, og det er ikke mindst på grund af ham, at bigbandet i dag har nået så højt et niveau.

Claus Det 18 mand store langelandske Basic Bigband vandt danmarksmesterskabet i koncerthuset Galaksen i Værløse. Bjerregård har været professionel musiker trommeslager , og har i en årrække boet i USA, hvor han har spillet sammen med flere store amerikanske jazzmusikere.

I dag er han bosat i Humble, hvor han også underviser på Musikefterskolen. Basic Bigband går et travlt forår i møde med koncerter i bl. Odense og København, ligesom man kan opleve dem pinselørdag i Rudkøbing. Otte bigbands havde kvalificeret sig til semifinalerne, som skulle afgøre hvilke fire der kom i finalen. Basic Bigband vandt deres semifinale efter en lang og hård aften, og kørte glade og opstemte hjem til Langeland.

Finalen var nået, så det betød endnu en tur til København næste aften. En fyldt koncertsal med publikummer dannede rammen om en fantastisk finaleaften, hvor de fire orkestre hver havde 30 minutter til at præsentere deres musik i. Efter hver optræden blev orkestrene bedømt af et proffessionelt dommerpanel med bl. Nikolaj Bentzon, tidligere chefdirigent i Radioens Bigband.

Basic Bigband gik på som det sidste orkester, og fik efterfølgende rosende ord af dommerpanelet. Hvad kan man søge om: LBR har valgt at prioritere 3 indsatsområder i Under kursusforløbet, som strækker sig over 9 aftener, bliver du indført i emner som markedsføring, regnskab, skat, arbejdsløshedskasse, selskabsformer, forsikringer, jura ved ansættelser, sælgertræning og forretningsplan.

En let forplejning er med i prisen. Se mere om kurset på www. Alle med lyst og gode idéer til at udvikle beskæftigelsesindsatsen. Ansøgninger der bygger på samarbejde mellem forskellige aktører på arbejdsmarkedet — f. Ansøgningsskema kan hentes på www. Udfyldt ansøgningsmateriale sendes pr. Der er løbende mulighed for at indsende ansøgninger så længe der er disponible midler. En ansøgning bliver behandlet på det førstkommende LBR-møde efter modtagelsen, hvorefter ansøgeren får besked. Sådan var - og blev - situationen for Anne Knudsen, Tullebølle, som sammen med sin familie, manden Kaj Knudsen samt to sønner og to svigerdøtre, sad foran skærmen og så den store Danmarks Indsamling for nylig på DR.

Anne havde dog glemt, at hun jo også havde sin mobiltelefon i sin taske - og som den sidste støttede hun også den gode sag - og deltog samtidig i lodtrækningen om i alt fem nye biler i forskellige prisklasser, som Volkswagen Danmark havde sponsoreret.

Da showet var ved at slutte, sagde Anne og Kaj Knudsen, der er indehavere af Expert i Rudkøbing, farvel til sine gæster. Et par minutter senere ringende telefonen. Den overrumplede Anne Knudsen blev herefter stillet live om til scenen og hundredtusinder af seere, og nu havde hun pludselig showets værter, Hella Joof og Kim Bildsøe Lassen i røret.

Du kan læse mere om showet på www. Vinderen får direkte besked. Sendes til Ugeavisen Øboen, Ørstedsgade 18, Rudkøbing senest fredag den Årets langelandske badminton-mestre - fotograferet i Langelandshallen. Langelandske badminton-mestre Rudkøbing Badmintonklub stod 6. Det foregik i Langelandshallen. Følgende spillere blev Langelandsmestre: Emilie Klinte Andersen, Rudkøbing. Herresingle, Magnus Schou Jørgensen, Rudkøbing. Sebastian Dahl Andersen, Tullebølle.

For et år siden manglede havnen omkring 5 mio. I dag mangler havnen de selvsamme 5 mio. De manglende fremskridt på den bane gav anledning til hård kritik på generalforsamlingen i lørdags fra flere aktio- nærer. Og knubbede ord den anden vej. For et år siden oplyste bestyrelsesformand Kurt Nielsen, at havnen havde et akut behov for omkring 5 mio. Det gjorde man, men fik afslag. Flere aktionærer, blandt andet Jannik Mai og Søren Ramsing, ville på generalforsamlingen gerne vide, hvad bestyrelsen siden havde gjort for at skaffe penge.

Det var ikke så meget, viste det sig, selv om havneformand Kurt Nielsen forsvarede sig med, at man jo ikke kunne søge A. Møllers fond hvert halve år. Kurt Nielsen måtte indrømme, at udover snak med Langeland Kommune og med turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe var det ikke blevet til noget konkret.

Han opfordrede til, at alle nu arbejdede sammen om at redde Lohals Havn. Udover penge til renovering af moler og lignende mangler havnen også penge til en kran. Den nuværende havnekran skal efterses og repareres, før den må bruges igen.

Det vil koste mellem De penge har havnen ikke. Problemet er bare, at havnen hverken har penge til reparation af den nuværende kran eller til at købe en anden - og at en mindre kran ikke vil kunne løfte større både - kun motorer og master. Bestyrelsen har dog søgt nationalpark-organisationen om Generalforsamlingen blev holdt på Banjen - med omkring 50 deltagere. Driftsregnskabet for viste et minus på knap Det er ganske vist lidt bedre end året før, hvor underskuddet var på Nordea har eftergivet en gæld på At de vedtægtsændringer, som var på dagsordenen begge gange, ikke blev vedtaget efter selskabets vedtægter, står derimod fast.

Det blev på generalforsamlingen i lørdags bekræftet af både selskabets advokat Jesper Laage Kjeldsen, der også var generalforsamlingens dirigent, og af Langeland Kommunes stabschef Kurt Habekost, der ligeledes er jurist. Venter og ser tiden an Ifølge selskabets daværende vedtægter kan en vedtægtsændring kun vedtages med så og så mange stemmer. Men det var hvad der skete, og derfor er det endnu ikke afklaret, om vedtægtsændringerne - der blandt andet giver Langeland Kommune 49 procent af aktierne og to pladser i bestyrelsen - er gældende eller ej.

Bestyrelsen har valgt at vente og se tiden an. Det eks- tra bestyrelsesmedlem, Ulrik Kølle Hansen B , fra kommunen indtræder først senere. I forvejen er Jørgen Nielsen V i bestyrelsen for kommunen. Hvis der ikke gør, vil man lade beslutningen på de to ekstraordinære generalforsamlinger stå ved magt. Ulovlighed ført til protokols Selv om Søren Ramsing, tidligere formand for Lohals Havn, ved generalforsamlingens start fik ført til protokols, at de to ekstraordinære generalforsamlinger i december og januar efter hans opfattelse var ulovlige og i strid med selskabets vedtægter, er det ikke sandsynligt, at Søren Ramsing eller andre vil anlægge en sag.

Dermed bliver en vedtagelse, der faktisk er i strid med vedtægterne, helt igennem lovlig. Modsat havde havnen haft en udgift på knap Selskabets revisor, Karsten B. Budgettet, som blev vedtaget på generalforsamlingen, opererer med et underskud på kun Men de penge er der også brug for. Fuglen og den fattige skal også være mæt Lindelse Præstegård Vi er alle spirituelle børn!

Syng dig fri med tonen fra himlen Rudkøbing Ahlefeldtsgade Borgerhuset Longelse Byvej 2 Onsdag Regulær andelsbolig i Købspris: Landsbymiljø i naturskønne omgivelser. Kort afstand til indkøb. Tæt på god badestrand. Derfor søger vi flere boliger til salg. Dejlig havetilliggende med adgang til garagebygning. Flotte planke og klinkegulve. Kort afstand til vandet. Velegnet til både helårs og fritidsbolig. En solid ejendom med garageplads.

Bag ejendommen er der fri udsigt over marker. Det betyder, at du kun betaler, hvis vi får solgt din bolig. Karina Stæhr Daglig leder, Statsaut. Super villa beliggende centralt i Rudkøbing. En dejlig villa fra opført i super gedigne materialer og huset fremstår særdeles nydeligt og velindrettet.

Der er mulighed for lidt dyrehold og ellers kan man bare udfolde sig på den store naturgrund. Have med gamle frugttræer. Ned af lille grusvej. Smuk udsigt over marker.

Rigtig godt vedligeholdt og særdeles velindrettet for et par, en enlig elller en mindre familie. Tæt på indkøb og offentlig transport. Et godt gedigent hus. Løbende renoveret ejendommen som fremtræder i god stand. En overalt velfungerende bolig. Rolige omgivelser nær byens Udb. Et godt regulært hus for den enlige eller et par. Let at vedligeholde - fremtræder også velholdt i den ældre stil. Ejendommen fremtræder godt vedligeholdt.

Tilhørende stor garagebygning med plads til 2 biler. Huset har en dejlig have bagtil, indkørselsmulighed. Vi er mange skæbner, store som små, der er berørte af de beslutninger, som de folkevalgte i Langeland Kommune står for at tage.

Lindelse Børnehave er stærkt lukningstruet. Vi er mange, rigtig mange, der bekymrer os, spekulerer, tænker, grubler og overvejer! Uvisheden skaber utryghed, frustration, afmagt og mistro.

Men vi bevarer håbet. I god tro på at, vores medmennesker ikke kun tænker i kroner og øre. At lukke børnehaven uden kamp er det samme som at give op. Alle muligheder og gode forslag er endnu ikke afprøvet. Den lette løsning er lukning! Der er hér mulighed for at vise styrke, empati og alternativ tænkning. Tanken om alle de børn der skal rives ud af deres trivsel og velfungerende trygge rammer, starte på ny og forsøge at genskabe tillid til endnu en institution på deres vej.

Lindelse Børnehave er et fantastisk sted at være barn og forældre og så er det oven i købet den billigste bh at drive på øen. De fysiske rammer er moderne og tidssvarende, både inde og ude. Børnehaven har formået at fastholde en række traditioner, som er guld værd for vores unger.

Den årlige juleudflugt til skoven, hvor børn, søskende, forældre og bedsteforældre vandrer til skoven og hygger med leg i skoven og kakao over bålet. Tilbage i børnehaven nyder vi de små gå Santa Lucia, hvorefter vi afslutter med gudstjeneste hos Trille i Lindelse Kirke. Desuden har vi, som et stort plus, skoven og naturen lige ved hånden.

Flere gange om ugen vandrer glade unger op på skovlegepladsen, hvor der leges, udforskes, laves bål og bare er UDE.

Tæt på ligger også Sognegården, hvortil ungerne traver og laver gymnastik. En årlig koloni er et højdepunkt. Soveposer, lommelygter, bamser og alt sikkerhedsudstyr bliver pakket, mens der med sommerfugle i maven ventes med længsel på dagen skal oprande. Om sommeren drager børnehaven mod nærmeste strand, hvor der bliver badet, pjasket med vand, leget med sand og grinet. Både til jul og fastelavn besøger børnene Lindelse Plejecenter til stor glæde for både unge og ældre.

Dét er ikke ¨kun¨ børnene og deres familier der bliver be- rørte af en evt. Alt det kan jo ikke pakkes ned og bare flyttes med. Dét er mennesker det handler om her. Et lille velfungerende samfund, samt gode bygninger vil stå øde hen.

Personalet i Lindelse Børnehave er unikt. Her findes et utroligt velfungerende og kompetent personale, der leverer en høj pædagogisk standard og er utrolig afholdt blandt forældre og børn. Jeg har ikke set konkrete tal. Men min sunde fornuft siger mig, at det må være rigtigt. Og parternes bagland med analyser og alt muligt andet siger, at sådan forholder det sig.

Hvilket jeg tror på. I hvert fald tror jeg på det så meget, at jeg vil sige, at hvis andre argumenterer for noget andet, skal de være meget overbevisende, før jeg viger fra denne tro.

Hvilket jeg formoder, gælder tilsvarende for aftaleparterne. Når politikerne taler om synergier, tænker de ikke kun på de økonomiske. Signalværdien må ikke undervurderes. Det kan bestemt ikke afvises, at den positive, adfærdsmæssige synergi, som dette initiativ afføder, bliver reelt målbar i større målestok.

Konkrete historier i presse og andre sammenhænge om tilfælde, hvor nogle rammes særligt hårdt, er godt stof. Men for politikerne, i hvert fald de, der sidder på magten, tror jeg nogle gange desværre , sådanne historier kan være mere til skade end til gavn.

Hvis man tænkte sig, at alle personlige interesser skulle søges opfyldt i alle tænkelige sammenhænge, skal vi jo huske, at bare i DK har vi nok sådan ca. Og skal alle konkrete tilfælde trækkes frem i lyset og søges begunstiget, vil det med sikkerhed sætte alt i stå.

Fordi interesserne trækker i alle mulige forskellige retninger. Og derfor er politikerne nødt til at måle og beslutte sig ud fra generelle betragtninger. Overordnede ideologier og filosofier. Og langsigtede planer, hvor meget af sådan noget, som der p. Ud fra den betragtning, at der alligevel ikke kommer indvendinger, som de ikke allerede var bevidste om, da de besluttede sig. Skal punktet "bare fjernes", eller opstiller man alternativer? Er modstanderne overhovedet enige om, hvad man ønsker at opnå?

Er der fælles front eller spredt fægtning? Er der konstruktive forslag til, hvad parterne i stedet kan gøre, så det ønskede finansieringsgrundlag fortsat vil være til stede? Og for at man stadig bevæger sig i retning af parternes langsigtede målsætning?

Har man konkrete, gennemargumenterede og -belyste argumenter, som kan virke overbevisende? Eller er planen bare, at aftaleparterne sådan lige "vups" skal droppe alle visioner, slette punktet, und nix weiter? Som jeg har ladet det skinne igennem et par gange, deltager jeg ikke i forargelsen over den nye aftale. Udover, at jeg helt sikkert - og det må ingen være i tvivl om - også synes, at det er synd, skam og ærgerligt, når nogle umiddelbart rammes særligt hårdt, som de eksempler, der har været fremført - så har jeg ikke endnu hørt argumenter fra modstandere af pakken, der har flyttet mig.

For de af os, der idag er på vej mod vor pensionsalder, uanset om det er med korte eller lange udsigter endnu jeg selv er 42 , vi har jo en berettiget forventning om i større udstrækning end alle generationer før os, virkelige at kunne få noget for pengene og udnytte alle de tilbud, der ligger og venter på os, når vi bli'r gamle: Du anfører i dit indlæg, at: I din efterfølgende argumentation anfører du, at: Hvor ved du det fra?

Dokumentation for den påståede belastning, tak! Hvad mener du, hvilke nyere biler? Er påstanden, at landets godt Jeg ønsker også altid helst konkrete henvisninger til kilder, når noget postuleres: Belastningen er påstået hér. Ikke af mig, men af kommissionen, hvis analyser, jeg jfr.

Med "varebilspark" tænker jeg her på de Jeg medgiver, at denne afgrænsning ikke fremgik tydeligt. De "nyere" biler, jeg derfor henviser til, vil være de, der måtte være alternativet til at beholde en gammel varebil. Stadig helt generelt betragtet. Jeg vil såmænd hellere end gerne blive klogere: Det er blot det, Søren, at jeg har mine tvivl med hensyn til den påstående belastning fra varebilerne kontra personbilerne.

I var den samlede danske vognpark ifølge Danmarks Statistik 2,2 mio. Ved udgangen af var der ifølge bilimportørernes sammenslutning godt Af bestanden af ældre varebiler fra før 3. DBI Når det gælder miljøbelastning tror jeg ikke, at der kan sættes lighedstegn mellem varebiler adskilt med en skæringsdato således at forstå, at de ældre varebiler samlet set udgør en forholdsvis større belastning end nyere varebiler udstyret med katalysator, partikelfilter og anden forureningsbegrænsende teknologi.

Det kommer vel også an på, hvor meget disse biler kører. Med mindre de kører lige meget, kan man næppe forsvare en påstand om, at den de ældre varebiler forurener og belaster miljøet mere end tilsvarende nyere og helt nye varebiler. At du kan henvise til en påstået belastning, som står anført skattereform-udkastet er for så vidt underordnet. Det afgørende er, at du bruger det i din argumentation.

Og jeg efterspørger stadig dokumentation for den tese. Den fås næppe med mindre man generelt giver sig til at registrere driftstimer og km-tal. Nå, der er meget, som skal klares, før solen går ned. Du har åbenbart ikke forstået opbygningen af mit indlæg. Eller også har jeg ikke opbygget det godt nok: Jeg bruger ikke selv argumentet her. For jeg er principielt slet ikke uenig med dig i dette udsagn.

Men når man sammenligner, bliver man langt hen ad vejen nødt til at anlægge en alt-andet-lige betragtning. Jeg ved godt, at man i det politiske parnas har en målsætning om og går ud fra, at de ældre gulpladebiler automatisk erstattes af nyere og mindre miljøbelastende biler.

Det tror jeg bare ikke, fordi mange af de ældre gulpladebilers ejere og brugere jo netop har disse biler, fordi de har begrænsede midler til rådighed.

Eller bare vælger at prioritere og disponere deres midler anderledes end den lovgivende elite ønsker. Og hvad kan så disse ejere og brugere gøre, når de ikke kan få det til at løbe rundt med gulpladebiler? Havde forleden en palaver med ejeren af en gulpladebil fra og da han fik stillet skarpt på skattereformens konsekvenser greb han resolut sin PC for at scanne brugtbildatabaser for biler i prisklassen Han har i forvejen en nyere hvidpladebil med plads til familiens seks medlemmer, og der er ikke overskud i syltekrukken til en ekstra bil i miljøets hellige navn for at få dækket behovet for pendulkørsel mellem bopæl og arbejdsplads.

Han kommer ikke til at opfylde den politiske profeti. Han skifter til en anden gammel og mindre sikker, men billig bil på nu på hvide plader. Hvis alle gulpladebil-ejere med begrænsede midler gør det samme, bliver resultatet måske bare to skridt frem og et tilbage. Og hvad fik vi så ud af det. Det er sagt før, og kan godt holde til at blive gentaget: Afgfter bør lægges på brugen af biler i stedet for på ejerskabet!

Så der er grund til at opponere mod den foreslåede skattereforms udkast til punktjustering af bilafgifter. Jeg siger ikke, at skattereformens egentlige formål alene er at finansiere de lovede skattelettelser, men det falder mig let at tro det.

Fuld respekt for, at du ikke tror på Skattekommissionens og politikernes argumenter. Derfra handler det jo så blot om at overbevise dem om, at de tager fejl.

Personligt vil jeg sige, at selv om jeg godt kan læse, hvad du skriver, så har det desværre ikke svækket min overvejende tillid til de analyser, især kommissionen lægger til grund. Jeg er ikke i tvivl om, at der vil være eksempler som de, du nævner. Men jeg er også ret sikker på, at vi f. Med tilbagebetaling over 8 år koster sådan én netto kun ca. Nå-ja, og så kr.

Men så er det til gengæld også med både hvide plader, sæder bagi, og jeg skal gi' dig, skal jeg ;- Mvh Søren R. Ren gisning og gætværk f. Morten, i øvrigt vil jeg da gerne lige have lov at henvise til mit indlæg fra forleden Jeg er usikker på, om du er med på den samlede kontekst: Det er så den øvelse, vi nu er i gang med, kan jeg forstå ;- Mvh Søren R. Næh, Søren, det var jeg faktisk ikke, altså med på den fulde kontakst, men jeg har noteret mig linket til startfeltet, og rykker tilbage for at begynde med begyndelsen.

Det bliver bare ikke lige nu, er bagud i søvnprogrammet, og gluggerne så slørede, at de kan bruges som vandkølede ruder i en gammeldags ostebutik.

Troppeøvelser, strategi og nærkampteknik må vente til i morgen eller deromkring. Så indtil videre med håndslag og Landyt-dyt Morten - Time out.

Ja Ib måske du syntes vi er nogle grædekone, os der køre i "gamle" gulplade biler. Men vi har heller ikke sparet en kvart en halv eller en hel million kroner i registreringsafgift, på vores gulplade bil. Men det valg har man haft efter Er ked af det men dit argument holder desværre ikke. Tidligere, indtil , hed det for varebilers vedkommende stykafgift, og på mange af de biler der nu berøres var stykafgiften under kr.

Så der har altid været penge at spare på en gulpladebil kontra en tilsvarende på hvide plader. Så jo du har sparet en hel del penge, eller din bil er beklædt med et langt mindre beløb i reg. Hej Ib Du har ret. Sammenlignet med en Rover på hvide plader har vi, sparet x antal kroner ved at køre på gule. Men jeg syntes det er en volsom stigning i vægtafgift, vi oplever næsten fra det ene år til det andet.

Jeg er glad for at min RR er så gammel, at det er overkommeligt at få den på hvide plader. Så jeg græder ikke! Rettelse til tidligere indlæg kl. Jo, det går da ud over nogle medlemmer hvilket for den enkelte er kedeligt. Men - som Søren gør opmærksom på kan man ikke lave særlovgivning der begunstiger en flok entusiaster der kører i en flok herlige biler beklædt med en grøn oval.

Forligsforslaget kommer til at ramme alle gulpladebiler, og vi har sikkert alle ligget bag en gammel varevogn der på det nærmeste lagde et røgslør over vejen, og tænkt at den burde man skrotte. Det er den type biler man håber på stille og roligt bliver skrottet, til gavn for miljøet. Så man er ikke specifikt uden efter vores Land Rovere. Tillæg for privat anvendelse blev i sin tid indført, bl. Og ja også biler fra før har sparet en hel del i reg. Hej Ib, Jeg er grundliggende enig i dine betragtninger vedr afgift på biler.

Men jeg tror måske frustrationen i denne sag primært kommer fra at reglerne bliver ændret bagud i tiden, og ikke så meget fordi det nu pludselig rammer en selv. Man køber vel bil udfra det budget man har, og hvis budgettet er til en Fiat er det vel ikke sådan at man sparer en formue ved ikke at købe en Lamborghini Gallardo - Man sparer vel heller ikke en formue hver dag man ikke køber palæ på Strandvejen.

Vi har de afgifter vi har, og de vil altid ramme nogen grupper skævt i forhold til andre, men vi er vant til de ændres fremadrettet, og derfor har der måske ikke været så udtalte reaktioner ved de forrige ændringer du nævner. Men hvis ens Fiat efter 2 års ejerskab bagudrettet bliver pålagt reg.

Jeg er heller ikke helt enig i at man sparer en masse ved at købe på gule plader - Man køber til en billigere pris - Men man får så sandelig også en anden vare.

Hvis man er en familie på 4, så er en RR på gule sgu ikke meget bevendt hvis hele familien skal en tur i skoven, med mindre man som chauffør vil køre familiemedlemmerne til og fra skoven enkeltvis ad flere omgange. Så jeg synes ikke man kan sætte lighedstegn mellem en bil på gule og den samme bil på hvide - Der er stor forskel på anvendelses mulighederne.

Jeg har en PU fra 72 som kører ca om året, og en 88 PU fra 78 som kører ca det samme - Derudover har jeg en 90 fra 87 som kører ca om året og hvis loven bliver vedtaget, så regner jeg på at sætte hele banden på hvide plader - Det vil give en engangsudgift men driftsomkostningen bliver mindre kryptisk at beregne på sigt.

Men lad os nu se hvad de kommer frem til på tinget - Og om der ikke kommer lidt særregler for veteran. Det er muligt at du syntes nogen er grædekoner mm. Men når jeg kigger på min økonomi så betyder det at jeg skal betale ca. Og tillægges effekt af øvrige grønne tiltag. Netto en ekstra udgift for mig på ihvertfald kr. Men der hvor jeg virkelig syntes, at du kommer noget til kort i dit indlæg er, din klage sang om manglende opbakning ved de andre afgiftsomlægninger.

Men fakta er jo - og dem kan selv du ikke løbe fra - at de nævnte afgiftsændringer var fremadrettet. Dette er jo ikke et spørgsmål om at man ikke vil betale hvad det koster.

Men at man i den grad kommer til at betale for en handling man har foretaget tidligere. Og jeg er jo nød til at gøre dig opmærksom på, at det jo har været fuldt ud lovligt at købe en bil på guleplader der hvor du er ansat, har vel strengt taget også levet godt af den mulighed. Hvis nogen mente, at det var meget slemt - så har der jo været masser af år til at ændre disse forhold. Og ja, der er jo også massser af vores klubmedlemmer med biler efter der også bliver ramt.

Og forventeligt i størrelsesorden Til Søren Rasmussen Jeg syntes, at det er meget trist, at du har valgt ikke at bruge din viden til at hjælpe foreningen i dette spørgsmål andet end at bekræfte HB i, at der ikke skulle gøres noget. Da du jo tydeligvis kender til komme med den rigtige argumentation mm.

Jeg syntes også at det er trist, at der endnu ikke er nogen der har taget sig tid til at argumenterer for, hvorfor er de Selv du reflekterer ikke over dette forhold - eller har set sammenhæng - eller tager jeg fejl?

Ingen har endnu tilsyneladende kommenteret hvorfor eks. Det er muligt, at HB ikke har overblik over hvilke typer biler foreningsmedlemmer kører i gule eller hvideplader.

Men så var det måske på tide, at de blev lidt mere synlige og deltog i nogle arrangementer - så tror jeg faktisk at de ville få syn for sagen. Ib Hammer, om nogen, bør jo vide hvad der er solgt fra og frem af LR. Og lur mig om ikke der er solgt flest på guleplader. Men det der reelt er trist - specielt for klubben - er at det også her bliver til en debat om hvorvidt det er rimeligt eller ej, at private har mulighed for at kører i biler på guleplader.

Og hånden på hjertet, der er vel ikke nogen der selv beder om at få forhøjet sin ejerafgift, så man eks. Så argumentet med, at alt det man har sparet i tidensløb kan man så passende bruge nu, holder ikke rigtigt. Bare min simple mening Grædekonehilsen Eddie. Som nævnt flere gange, må jeg erkende, at jeg ikke deltager i den store forargelse over de nye tiltag.

Jeg har også forsøgt at argumentere for hvorfor. Det handler såmænd ikke om et valg fra min side, men blot om grundlæggende, overordnet, langsigtet overbevisning. Uagtet dette betragter jeg alligevel - i al beskedenhed - mine bidrag som et forsøg på hjælp. Men ikke fordi, det er et argument, der er fremført af politikere og skattekommission. For det er det mig bekendt ikke. Men fordi, det alligevel er et "argument" imod hvilket mange debattører forsøger at forsvare sig. I min reflektering er jeg blevet enig med mig selv det er altid rimelig nemt om, at ældre varebiler ikke partout forurener mere end ældre personbiler.

Men om, at jeg godt kan se, hvad det er, kommission og politikere mener, når de siger, der er et særligt incitament til at holde liv i ældre VAREbiler, som de gerne vil have fjernet. Det har været det samme, da kommunistener kom til magten i i Sovjetunionen. Dette lovforslag må ikke være med tilbagevirkende kraft: Antallet af varebiler, der anvendes privat, bliver reduceret i perioden fra til , fordi - Der kommer ikke flere nye gamle varebiler fra udlandet.

Prøv at se på SKAT. Hvad siger vi til en rygeafgift på ,- per person? Rygningen medfølger flere skader for samfundet, end de gamle varebiler!!! Det samme har været i Så dem, som har varebiler nu, må godt forsætte at betale efter de gamle regler! Ib, jeg er ikke klar over om det er mig du bl.

Lidt undrende må jeg konkludere, at du faktisk håner os "grædekoner" for at forsøge at gøre modstand. Hvor går din grænse for, hvor man ikke bare skal bøje nakken for overmagten og det "politisk korrekte diktatur"? Vil man forsøge en modstand, skal det da være lige nu, og ikke når forslaget ER godkendt, jvf. Claus Kjøllers gode råd. Jeg besidder så megen empati, så jeg sagtens kan sætte mig ind i også andre menneskers situation, som ikke bare kan læne sig tilbage i en vellønnet stol og resignere over f.

Igennem ca 45 år med biler har jeg været udsat for mange sære tiltag for at kradse flere penge fra bilfolket, som regel under mere eller mindre løgnagtigt dække. Det har dog været af overskuelig størrelse. De forskellige tiltag og lovgivninger du henviser til, glimrer vel alle ved at være fremadrettede, hvor man som borger har kunne vælge fra eller til.

Fandt man at afgifterne var for høje i forhold til det man fik, kunne man jo lade være med at tage imod tilbuddet. Modsat her, hvor man altså har kareten, købt under kendte vilkår, som nu pludselig ændres fundamentalt voldsomt.

Når så stigningen serveres under dække af at være gavnligt for miljøet, kan man da blive særlig forpisset. Min vogn kører km, eller mindre, årligt og står ofte 14 dage uden at blive startet, men alligevel skal den koste 52 kr. Alternativet er nu at jeg spænder min 2,0 Mondeo foran vores campingvogn, med et betragteligt større brændstofforbrug for den samme kørsel.

Yderligere læsses og presses denne Mondeo så til det yderste og betyder en mindre sikker og overlegen færd frem på vejene ift min RRC. Havde man lagt en forhøjelse på brændstofforbruget havde man ramt det man påstår at ville ramme, netop forbruget. Så kunne man have nedsat de urimelige ejerafgifter på nyere hvidpladebiler så ingen blev ramt dobbelt urimeligt. Jeg glæder mig da over dit optimistiske syn på min vogns fremtidige værdi.

Kan du ikke lige fortælle mig, hvilken forhandler der vil købe min dejlige RRC td ? Jeg har aldrig nogen sinde godtet mig over at andre har fået større registreringsafgifter eller ejerafgifter m. Du kan ikke tælle mig med blandt sådanne typer endsige finde sådanne udtalelser fra min side. Hvis du finder det usmageligt at man råder folk, der ikke er klar over problemet, til at købe en bil før et bestemt tidspunkt pga.

De mennesker jeg kender og kerer mig om, vil jeg altid sørge for at de ikke kommer alt for galt afsted, hvis jeg kan. Men sådan er vi åbenbart så forskellige. I grunden er det vel ikke sært, at de som rammes også brokker sig? Jeg opfordrede til at man læste det første indlæg een gang mere - og gjorde tydeligt opmærksom på at jeg IKKE er tilhænger af afgifter på biler overhovedet!!! Jeg kan ikke sige det meget mere tydeligt - vel??!!!

Men prøv nu at læse og forstå hvad der står - det er et forsøg på at se "sagen" med udenforståendes øjne og tilpasse sine argumenter efter "modpartens" tankegang og argumenter. Nu er der tale om et skatteforlig, og der lægges også op til er at skatten på arbejde skal ned, hvor meget det bliver for den enkelte kan vi pt kun gisne om. Skatten er for et par år siden blevet sænket i forhold til tidligere, det glemmer vi bare engang imellem, vi brokker os i hvert fald ikke over det: Jeg formoder at de der nu er på banen, dengang pænt sagde nej tak til at skulle betale mindre i skat - enorm stor smiley Nu er det så afgifterne der for nogle medlemmer HÆVES i forhold til tidligere.

Som Søren flere gange har gjort opmærksom på - det er ikke med tilbagevirkende kraft. Afgiften hæves i forhold til tidligere, præcis som skatten og andre afgifter ændres og reguleres løbende. Jeg ved godt at du og Søren siger at forslaget ikke virker med tilbagevirkende kraft. Det har I ret i. Det rammer imidlertid folk på nogle valg de har taget tidligere. Hvor ville det bare være rart, hvis de medfølgende skattelettelser også virkede fra dengang jeg købte min bil.

Så kunne jeg måske dække de omkostninger skatteudspillet giver mig. Hvis der er nogle der tror det skal de læse mine indlæg een gang mere og læse hvad jeg skriver: Jeg kan også se at staten skal have nogle indtægter til at dække de behov og krav vi som borgere stiller til samfundet, og som Søren har nævnt - hvor skal pengene så komme fra når der samtidig skal tages hensyn til miljøet?? Hvis vi skal være helt ærlige, havde forslaget ramt en anden gruppe f.

Eller næsten idet biler fra før samt biler fra til , over 3 tons ikke kommer til at betale Som Søren har gjort opmærksom på så ligger der mange betragtninger og overvejelser bag forligsforslaget, og selvom det for mange af os virker hamrende uretfærdigt, må vi nok med hånden på hjertet indrømme at intentionerne bag forslaget på længere sigt vil have en gavnlig effekt på miljøet.

Her Ib, er jeg helt enig ;-. Jeg ville nok være ligeglad hvis man ændrede afgiften på lastbiler mellem 4 og 10 tons. Det er måske bla. Men det var så ikke lige Selvfølgelig skal man altid se en sag fra flere sider og jeg forstår egentlig godt ønsket fra regeringens side, om at påvirke bilisternes adfærd i en bestemt retning vha afgift ændringer. Ekstra betalingen er jo netop kun for privat brug, hvorimod brug til erhverv ikke betaler denne afgift.

Derudover kan jeg egentlig også godt følge beslutningen om at en bil skal betale det samme i grøn afgift, uanset hvordan den så er indrettet eller registreret, den belaster jo på samme måde uanset hvad.

Derfor har dem der har købt en ny gulpladebil til privat brug i perioden fra til i dag været vidende om den højere afgift på købstidspunktet og har været istand til at tage det med i deres overvejelser inden købet. Dette gælder jo netop ikke for de mange der denne gang rammes af en afgift ændring, de har ikke haft denne viden da de købte bilen og har derfor truffet deres beslutning på baggrund af de eksisterende regler.

Ud over ovenstående har regeringen jo mange gange meldt ud at det skal være dyrere at bruge bilen, mod at den blev billigere at anskaffe. Bilen vil også være vigtig i fremtiden. Men vi skal dreje brugen af biler væk fra benzinslugerne og over mod de energiøkonomiske modeller. Derfor vil regeringen gennemføre en fundamental, grøn omlægning af bilbeskatningen.

Vi vil flytte skatten, så det bliver billigere at købe en energiøkonomisk bil. Samtidig vil vi indføre kloge kørselsafgifter, der gør det dyrere at køre i myldretiden i de store byer end om aftenen på landet. Danskerne betaler allerede meget for at have bil. Derfor må den samlede bilbeskatning ikke stige. Kørselsafgifterne skal samlet set modsvares af en lavere registreringsafgift.

Omlægningen vil således ske inden for rammerne af skattestoppet. Den grønne omlægning af bilskatten vil mindske trængsel, støj, forurening og CO2udledningen. Samtidig vil den øge efterspørgslen efter kollektiv trafik. Dette gælder jo tilsyneladende stadig for de nuværende politikere som jeg mener vender gr i forholdt til deres tidligere udmeldinger, men det er jo kun set ud fra mit private synspunkt.

Det er klart at det en regering tænker på er det samlede billede og der skal det jo nok gå op i den sidste ende. I deres optik er det meningen at man skal købe en ny billigere og mere økonomisk bil som er billigere i afgift - og ikke at der er en mindre flok mennesker der ikke har overvejet at skifte til en VW-lupo, men gerne vil beholde den bil de altid har haft.

Men i sidste ende er det jo et valg for fremtiden vi skal tage hver især, så fra regeringen er budskabet klart. De ønsker ikke gamle store biler i Danmark, men derimod små billige og økonomiske biler.

Derfor bliver store biler dyre i årlig afgift LR-biler kr. I sidste ende drejer det sig ikke om hvad vi vil eller ikke vil, men om adfærdsregulering vha. Så her bliver der nok skåret ned fra 3 til 0 LR og den gamle RR der snart er veteran bliver fundet frem igen på hvide plader. Kære Ib, du har selvfølgelig en pointe i dit indlæg, men der er blot den hage ved det, at der nu er stillet et bagudrettet forslag frem for et fremadrettet.

Denne forskel betyder, at nyvognskøbere er bekendt med afgifter m. Mht camperafgiften er det dybt ærgerligt, at den forsvandt efter en massiv pressekampagne, som afslørede de vanvittige indretningsregler.

Jeg er ikke bekendt med, hvilken dialog bilbranchen havde omkring emnet, da camperafgiften stod for fald, men hvis branchen havde sat sig ned sammen med SKAT for at finde frem til realistiske indretninger, var det måske gået anderledes.

At argumentere for, at få privatanvendelsesafgiften, der er indført på post bilerne, er komplet nyttesløst og vil kun bruge unødvendigt krudt, men at føre dialogen for de biler, som endnu ikke er omfattet, gør mere mening og indbærer muligheden, at afgiften forsvinder igen i høringsfasen. Rent pr-mæssigt må det være en fordel for Land Rover, at så mange af deres biler fortsat er i drift og forhåbentligt vil være det i mange år endnu.

Hvis deres brugere fortsat har økonomisk mulighed for det. Godt at se at jeg ikke er alene - gad vide hvor der er spalteplads til dem som er utilfredse med at mellemskatten forsvinder og grænsen for topskat rykkes - det koster nu engang at være medlem af demokratiet Med rover hilsen Kristian Med en vogn park som stiger i afgift på alle punkter Madsen medlemsstatus ukendt lego adresse billund. Sjov læsning, det synes helt tydeligt at bare det ikke er mig der bliver ramt er det OK.

Det var bare nemmere at sluge hvis de nye afgifter bliver pålagt fremadrettet d. Det er ret nemt at give skattelettelser til nogle og lade andre betale for det. Kære Paul Du plejer da ellers nok at kunne læse vedtægter, paragraffer og lovtekster: Ligeledes er afgiften IKKE bagudrettet, det er en justering af eksisterende afgifter, så alle gulpladebiler kommer til at betale tilnærmelsesvis det samme uanset årgang.

Nyvognskøbere kontra brugtvognsejere, vil du dermed sige at brugtvognskøbere ikke er bekendt med vægtafgift og at denne pristalreguleres med mellemrum, dvs at det er et kendt fænomen at den ændres.

.. Det er der ikke nogle, der har fortalt mig før, og summen af mit "tab" i den forbindelse er mindst lige så stort, som de beløb, man hører, at nogle kommer til at betale mere i diverse afgifter på varebiler. En fyldt koncertsal med publikummer dannede rammen om en fantastisk finaleaften, hvor de fire orkestre hver havde 30 minutter til at præsentere deres musik i. Mandag - onsdag - torsdag kl. Denne reform gør INTET for milijøet, men belønne de velhavende mulat escort private escort website de kan få tilskud til deres ny køkken. Men her kommer det. Gjesing bordel jeg er liderlig i børnehaven nyder vi de små gå Santa Lucia, hvorefter vi afslutter med gudstjeneste hos Trille i Lindelse Kirke. Gravemaskine med tilhørende chauffør fra Green Toys. Legetøj, der både egner sig til leg i sandkassen og derhjemme. Produktet er fremstillet af genbrugs. ENGANG PER VIRKELIG SØGER KOMMUNER .. PRODUKTERNE NORDJYLLAND MEDFØRT GLADSAXE EVIG DBU CHOK CHAUFFØR BESTILTE ALARM COMMENTS CHEFREDAKTØR CARMEN BROSTEN Desuden har TS Rubber Bags en hjemmeside på: erotiskkvinder-affair.trade . 13 og 14 To kontorelever To kontorelever søges til Langeland Kommunes da der har været en række knidoverfald på chauffører (Fyens Stiftstidende 9/). . er instruktøren, der mangler idéer til sin film, Penélope Cruz hans elskerinde.

ASIATISKE PIGER PIK PUMPE

Stor sort pik danmarks største pik